WOLONTARIAT PRACOWNICZY

Ty i Twoi współpracownicy możecie bezpośrednio zaangażować się w spełnianie marzeń i realizację pasji osób niepełnosprawnych.

Wolontariat pracowniczy to wspólne działania społeczne pracowników danej firmy i ich pracodawców.

Pomaganie nie zawsze musi mieć formę wsparcia finansowego. Często ogromnym wsparciem w działaniach Fundacji jest zaangażowanie i pomoc osobowa np. pracowników danej firmy. Taka forma wsparcia i bezpośredniego zaangażowania się pracowników daje korzyść dla obu stron.

Wolontariat pracowniczy może mieć różne formy, między innymi:

  • udział w biegu czy innym wydarzeniu charytatywnym,
  • organizacja warsztatów/szkoleń dla osób poruszających się na wózkach,
  • organizacja zajęć rozwijających zainteresowania i kompetencje osób poruszających się na wózkach,
  • kiermasz świąteczny,
  • zorganizowanie urodzin dla Podopiecznego Fundacji.

Zróbmy razem coś dobrego i wyjątkowego!

Tworzymy świat dostępny dla wszystkich!