Regulamin określający zasady uczestnictwa

w koncercie charytatywnym „Niech stanie się światło”

organizowanym 11 grudnia 2021, godz. 18, Scena Wspólna

Ze względu na aktualnie obowiązujący stan  epidemii, a przede wszystkim z uwagi na bezpieczeństwo uczestników koncertu, wydarzenie odbędzie się przy pełnym zachowaniu zasad sanitarnych.

PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE EPIDEMII SARS-COV-2 W POLSCE.

Drogi uczestniku wyżej wskazanego koncertu charytatywnego w celu zapewnienia wspólnego bezpieczeństwa PROSIMY O:

  • zdezynfekowanie rąk płynem po wejściu na teren koncertu
  • prawidłowe noszenie maseczek poprzez zakrytcie nosa i ust
  • nieprzekraczanie wyznaczonych linii podczas oczekiwania w kolejce
  • zachowanie bezpiecznej odległość 1,5 metra między pozostałymi uczestnikami koncertu oraz wolontariuszami
  • zajmowanie wyznaczonych miejsc na sali widowni
  • zasłonięcie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania, następnie jak najszybsze wyrzucenie chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk
  • unikanie dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu
  • postępowanie zgodnie z instrukcjami dotyczącymi: mycia i dezynfekcji rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek i maseczki

ZASADY WSTĘPU NA KONCERT

Na koncert ma prawo  wstępu osoba posiadająca wejściówkę/cegiełkę przesłana uczestnikowi koncertu w formie elektronicznej.